Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu

Strona Główna
Informacja o casa.pl
Nasze Usługi
Metody Pracy
Struktura i Partnerzy
Skontaktuj się z nami
Kontakt:
ul. Astronomów 5
80-299 Gdańsk, Poland
tel/fax: +48 58/554-59-73
mobile: +48 601-66-27-18
mobile: +48 604-28-89-04
e-mail: info@casa.pl
website: www.casa.pl

Konsulting i doradztwo

 • Zarządzanie strategiczne
  • Zakładanie firm z kapitałem zagranicznym, przedstawicielstw i oddziałów
  • Studium Due diligence
  • Ocena sytuacji finansowej i majątkowej firmy
  • Sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
  • Fuzje, przejęcia i przekształcenia
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży lub zakupu całości lub części przedsiębiorstwa
  • Opracowywanie struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków
  • Opracowywanie programów restrukturyzacji, biznes planów i feasibility study
  • Przygotowanie sądowego postępowania układowego
  • Postępowanie likwidacyjne i upadłościowe
 • Rachunkowość zarządcza
  • Dobór i wdrażanie rachunku kosztów dostosowanego do potrzeb firmy
  • Opracowanie i wdrażanie procedur controllingu (rachunkowości zarządczej)
  • Efektywne systemy raportowania
 • Zarządzanie majątkiem firmy
  • Ocena prawidłowości funkcjonowania gospodarki magazynowej
  • Ocena zarządzania należnościami i zobowiązaniami
  • Kontrola wykorzystania i zabezpieczenia majątku trwałego i obrotowego
  • Opracowywanie instrukcji regulujących zasady gospodarki majątkiem trwałym i obrotowym
 • Systemy informatyczne i informacyjne
  • Ocena systemów informatycznych i informacyjnych z uwzględnieniem specyfiki aktywności gospodarczej
  • Zapewnienie efektywnego systemu informowania kierownictwa, wzorce raportów
  • Audyt wewnętrzny - procedury, wdrażanie
  • Zewnętrzne usługi audytowe
 • Doradztwo podatkowo-księgowe
  • Wdrażanie znowelizowanej ustawy o rachunkowości, zastosowanie Miedzynarodowych Standardów Rachunkowości
  • Kształtowanie polityki rachunkowości w firmie
  • Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem sprawozdań finansowych
  • Ocena systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej
  • Planowanie, sporządzanie i rozliczanie inwentaryzacji - instrukcje, zarządzenia
  • Doradztwo podatkowe
  • Reprezentowanie przed organami podatkowymi