Grupa Doradztwa Finansowego i Audytu

Strona Główna
Informacja o casa.pl
Nasze Usługi
Metody Pracy
Struktura i Partnerzy
Skontaktuj się z nami
Kontakt:
ul. Astronomów 5
80-299 Gdańsk, Poland
tel/fax: +48 58/554-59-73
mobile: +48 601-66-27-18
mobile: +48 604-28-89-04
e-mail: info@casa.pl
website: www.casa.pl
zdjecie cele klienta rzutują na wybór sposobu działania Grupy

Metody Pracy

Indywidualizujemy metody pracy dostosowując je do warunków panujących w firmie, a w szczególności do specyfiki kultury organizacji, z zachowaniem wysokich standardów na wszystkich etapach zlecenia:

  • Ocena sytuacji w przedsiębiorstwie i dziedziny w której ono działa
  • Konsulting techniczny - doradztwo w konkretnej sprawie, sytuacji
  • Konsulting techniczno-projektowy i wdrożenie
  • Konsulting partycypacyjny- konsultant działa jako trener, który kształci w rozwiązywaniu problemów organizacji i zarządzania, tworząc zespoły zadaniowe
  • Coaching: szef firmy - doradca ew. zespół doradczy; wskazują i określają ryzyko oraz zagrożenia, a także współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów
  • Doradztwo strategiczne
Efektem wykonanych prac są opinie, ekspertyzy, raporty.